Cursuri de formare a asisțentilor medicali din rețeaua de pneumoftiziologie și a asistenților medicali comunitari

În luna Mai 2023, și în luna Iulie 2023 se vor organiza cursuri de formare a asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie și a asistenților medicali comunitari (AMC), cu tema “Curs privind rolul asistenței medicale primare și comunitare în prevenirea și depistarea precoce și abordul medical și social integrat al cazurilor de TB, inclusiv TB latentă”. Desfășurarea acestora va fi în format online, pe platforma OAMGMAR. Cursul planificat va fi pe data de Mai pe 24, 25, 29, 30 urmând să se mai desfășoare o ultimă sesiune de curs în luna Iulie pe 6,7,11,12 .

Cursurile au loc în cadrul proiectului Proiectul POCU/4.9/225/117426 “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” , cu implementare la nivel național, fiind axat pe prevenirea, screeningul și diagnosticul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup țintă de 75.010 persoane la nivel național, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunități rurale, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependență de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC și se desfășoară în cadrul proiectului POCU/2255/4/9/117426

Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce ( screening) , diagnostic și tratatment precoce al tuberculozei, inclusive al tuberculozei latente ” în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate și este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020. Proiectul se adresează profesioniștilor din sectorul medical care doresc să își îmbunătățească nivelul de competențe specifice în domeniul „Boli transmisibile – Tuberculoza”, prin derularea de programe de formare creditate și schimburi de experiență. Formarea este asigurată de formatori cu experiență, medici pneumologi cu practică clinică recunoscută, cadre universitare.

Pentru a se putea înscrie la cursul de formare în cadrul proiectului, potențialii cursanți trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

  1. să fie angajat într-o instituție publică (spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală) care oferă servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului și tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente; instituție publică al cărui personal este implicat în furnizarea de servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului și tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente (direcție generală de asistență socială și protecția copilului, primărie, consiliu local)
  2. să fie absolvent, cu certificat de absolvire în specialitatea asistent medical;
  3. să fie membru activ al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
  4. să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
  5. să aibă disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect;
  6. să completeze și să depună în termen toate documentele solicitate;

Persoanele interesate să participe la curs sunt rugate să intre pe site-ul proiectului pentru înscriere (link mai jos) sau să contacteze echipa responsabilă de organizare la adresa de email: cursuri@screeningtb.ro sau la telefon 0720 190 080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *