Examenul de grad principal 2023

➡️ DATA DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023, la Universitatea George Bacovia.

➡️candidații sunt rugați ca între ora 08:00 și ora 09:00 să fie la locație.


🕗 la ora 09:00 se va intra în sala de examen. Intrarea se va face IN ORDINE ALFABETICĂ.

💳 la intrarea în sală candidații vor prezenta CARTEA DE IDENTITATE și NUMĂRUL DE DOSAR. Instrumente de scris vor fi repartizate acolo.

🕗 examenul va începe la ora 10:00 și va avea durata de 2 ore.

📴 folosirea telefoanelor mobile pe durata examenului este interzisă, prin urmare acestea vor fi închise și lăsate în geantă o dată cu intrarea în sala de examen.

➡️ PERIOADA DE ÎNSCRIERE a dosarelor: 1-15 Septembrie 2023

Tematica și bibliografia (actualizate) pentru examen pot fi descărcate mai jos:

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cererea de înscriere, cu datele de contact (poate fi descărcată de aici)
– copia actului de identitate, valabil până la data susţinerii examenului;
– copia actului/actelor de schimbare a numelui, după caz;
– copia diplomei de absolvire/ licenţă sau echivalentă a şcolii postliceale sanitare/ liceului sanitar/ colegiului medical universitar/ facultăţii;
– copia atestatului de echivalare, după caz;
– copia adeverinţei de absolvire a cursurilor de specializare, programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, după caz;
– documente ce atestă experiența profesională în specialitate – original (modelul de adeverință pentru atestarea vechimii în muncă în format redactabil poate fi descărcat aici);
– documente ce atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat în copie legalizată şi traducerea legalizată;
– dovada plăţii taxei de participare la examen în valoare de 150 RON – original; taxa de participare se poate achita și online în următoarele conturi:

RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin anunţul de examen.
Dosarele de înscriere se înregistrează la nivelul fiecărei filiale, iar numărul de înregistrare al dosarului va fi comunicat candidatului la înscriere. Listele care vor fi făcute publice vor asigura anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor, prin publicarea numărului de înregistrare al dosarului.