Recunoașterea calificărilor obținute în România

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu 4 ianuarie 2016, dosarele pentru recunoaşterea în străinătate a studiilor din România se depun la filiala judeţeană/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. Dacă solicitantul nu este membru OAMGMAMR, va depune dosarul la filiala pe a cărui rază teritorială domiciliază.

DOCUMENTELE NECESARE

Taxa este de 100 de lei şi se poate achita în conturile:

  • RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
  • RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

Pe documentul de plată plătitorul va menționa Nume, Prenume, CNP, tipul plății (taxă/cotizație)

Documentele de recunoaştere sunt eliberate de OAMGMAMR – organizația centrală, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.