Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022—2030

Prin strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022—2030 se propune identificarea de inițiative care au potențialul de a atrage cu succes cadrele medicale în zonele care oferă posturi vacante, precum și selecția de opțiuni fezabile pentru păstrarea lor în zone rurale, izolate sau
neatractive. Totodată, se dorește realizarea unui inventar al deficiențelor de organizare și funcționare a programelor de formare, educație medicală continuă, coroborată cu identificarea soluțiilor pentru a depăși aceste deficiențe, dar și îmbunătățirea reglementărilor care guvernează activitatea medicală, în deplin acord cu legislația europeană.

Resursele umane reprezintă o componentă strategică a sistemului sanitar.

Un sistem de sănătate performant necesită personal medical, iar eficiența sa pe toate planurile este în strânsă legătură cu existența, accesibilitatea, acceptabilitatea și calitatea serviciilor medicale.

Calitatea serviciilor este în strânsă legătură și cu pregătirea cadrelor medicale, cu competențele dobândite, dar și cu gradul de motivare al acestora.

Forța de muncă în sănătate este definită de Organizația Mondială a Sănătății ca „totalitatea indivizilor implicați în acțiuni a căror intenție principală este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației”. Resursele umane includ personalul medical, de management și personalul de sprijin.

Strategia multianuală pentru pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022—2030 a fost publicată detaliat în Monitorul Oficial al României în data de 01.07.2022.

Citește mai jos întreg textul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *