Adeverinţa de concurs

Asistenţii medicali şi moaşele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării prezintă, pe lângă adeverinţa/certificatul de membru, o adeverinţă de concurs eliberată de filialele în care sunt înscrişi.

Descărcați și completați cererea de eliberarea a adeverinţei de concurs (precizați unde doriți să vă angajați şi data desfășurării concursului), apoi o trimiteți la adresa de e-mail bc-secretariat@oamr.ro

Adeverința de concurs este valabilă 30 de zile de la data eliberării.

În conformitate cu dispozițiile art. 1 (1) ale HCN OAMGMAMR nr. 35 din 4 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, certificatul de membru OAMGMAMR este însoțit de avizul anual numai pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical/moașă pe teritoriul României.

Rezultă că nu au obligația deținerii avizului anual membrii care nu exercită profesia pe teritoriul României și care se află în căutarea unui loc de muncă.

În cazurile de neexercitare a profesiei, pentru participarea la concursuri și/sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante, certificatul de membru va fi însoțit de adeverința de participare la concurs.

Numai solicitanții asistenți medicali care au calitatea de salariat, voluntar și/sau prestator de servicii pot prezenta la dosarul de înscriere, pe lângă certificatul de membru, avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, la care se adaugă adeverința de participare la concurs.

Documente utile