Obținerea certificatului de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

1. copie simplă după certificatul de naștere, cartea de identitate și certificat de căsătorie;

2. copia simplă după diploma de bacalaureat;

3. copia legalizată a documentelor de studii si dupa foaia matricolă care atestă formarea în profesie;

4. declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008;

5. certificatul de cazier judiciar;

6. certificatul de sănătate fizică şi psihică tip A5, emis de Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgențe Bacău, Spitalul Municipal Onești, Spitalul Orășenesc Buhuși, Spitalul Municipal de Urgențe Moinești, Spitalul Orășenesc Comănești si Spitalul Polimed Podu Turcului.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Link către serviciul de cazier al IPJ Bacău:

https://bc.politiaromana.ro/ro/utile/eliberari-cazier-judiciar