Parafa profesională

Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să semneze și să aplice parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate, pentru asumarea răspunderii individuale și probarea responsabilității profesionale.

Parafa profesională va avea o formă dreptunghiulară și cuprinde:

  • Rândul 1 : Nume și prenume
  • Rândul 2 : Titlu professional sau specialitatea
  • Rândul 3 : Gradul professional
  • Rândul 4 : Codul de identificare profesională format din 6 cifre generat de Registrul National Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, care se păstrează pe parcursul întregii cariere profesionale, indiferent de modificările ce intervin în statusul profesional.

Membrii OAMGMAMR au obligația de a înștiința filiala județeană cu privire la intervenirea oricăreia din următoarele situații și de a solicita eliberarea unei oi adeverințe în vederea schimbării parafei:

  1. modificarea datelor profesionale sau personale
  2. Pierderea
  3. furtul
  4. deteriorarea parafei

Detalii suplimentare legate de parafa profesională, respectiv cererea pentru eliberarea acesteia se regăsesc mai jos:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *