Practica independentă a profesiei de asistent medical/moașă

 în vederea înregistrării la ANAF ca persoane fizice independente, asistenții medicali generaliști / moașele / asistenții medicali vor primi un aviz special, a hotărât, la 16 martie 2021, Consiliul Național al OAMGMAMR.

Pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însotit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.2.

După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual.

Avizul este eliberat „numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite”.

Documente atașate:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *