Reatestarea profesională

Reatestarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie.

Reatestarea constă într-un stagiu practic, urmat de un examen teoretic.
Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (opt ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal).
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu o vechime între 3 și 5 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (6 ore pe zi) sau de trei luni (total 126 de ore, repartizate inegal).
Candidaţii cu vechime de peste 5 ani pot alege stagiul de reatestare profesională cu durata de o lună (4 ore pe zi) sau de trei luni (total 84 de ore, repartizate inegal).

Documente necesare: Pentru reatestare, candidatul va depune un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de reatestare profesională (model de cerere mai jos);
 2. Copii după actele de studii de specialitate (școală postliceală, colegiu sau facultate);
 3. Copia actului de identitate;
 4. Certificatul de membru în original, după caz;
 5. Dovada plăţii taxei pentru reatestarea competenţei profesionale. Taxa, în cuantum de 100 RON, se achită în contul:
  • RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
  • RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
   Pe documentul de plată plătitorul va menționa Nume, Prenume, CNP, tipul plății (taxă/cotizație)
 6. Certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5 (același tip de certificat ca la obținerea certificatului de membru);
 7. Documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Candidaţii care nu au fost înscriși în OAMGMAMR trebuie să aducă, în plus, copia după documentele de studii.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) cu paturi, sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent şef de secţie. Nota minimă de promovare a stagiului este 7.

În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acesteia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenţei profesionale.

După finalizarea stagiului practic, candidatul va susţine o probă teoretică în termen de 60 de zile.

Tematica şi bibliografia este cea de la examenul de grad principal. Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7.

În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenţei profesionale, eliberat de filiala judeţeană OAMGMAMR.

În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 15 zile.

În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

Documentele necesare a fi completate de către îndrumător/ mentor (asistent șef de secție și/sau director de îngrijiri) sunt pontajul și fișa de stagiu aferentă fiecărei specialități.

Documente utile:

Tematică și bibliografie: