Schimbarea certificatului de membru

Certificatul de membru OAMGMAMR se înnoiește dacă asistentul medical și-a schimbat numele, a absolvit o nouă specialitate medicală sau o instituţie de învăţământ superior.

Exemple:

a. Este asistent medical generalist şi a absolvit, recent, specialitatea farmacie;

b. A absolvit, mai demult, şcoala postliceală, iar acum Facultatea de Medicină din cadrul UMF, devenind asistent medical generalist licenţiat;

c. Este asistent medical generalist/de pediatrie şi a promovat examenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Nutriţie-Dietetică etc.

Documente necesare înnoirii certificatului de membru în urma schimbării numelui:

  • vechiul certificat de membru în original;
  • copie după certificatul de căsătorie, hotărârea de divorţ sau hotărârea judecătorească de schimbare a numelui pe cale administrativă;
  • copie după cartea de identitate cu noul nume.

Pentru cei care au absolvit o nouă specialitate/specializare, sunt necesare următoarele:

  • vechiul certificat de membru în original;
  • copia legalizată după certificatul de absolvire a noii specialităţi/specializări sau a diplomei de licenţă, după caz;
  • copie după cartea de identitate, aflată în termen de valabilitate.

Copiile actelor necesare schimbării certificatului de membru vor fi aduse, la sediul OAMGMAMR Bacău, în format tipărit. Ridicarea noului certificat de membru se face personal, de la secretariat.